First minute Chorvatsko 2013 - refundace dálničních poplatků
tato akce platí pouze pro občany České a Slovenské republiky
bližší informace vám poskytneme na naší infolince (+420) 777 911 875

Při rezervaci ubytování do 31.10.2012*

v základní ceně ubytování vyšší jak 1.000 €:
má klient nárok na refundaci rakouské dálniční známky + refundaci slovinské dálniční známky + refundace dálničních poplatků na chorvatské dálnici (mimo trajektů a poplatků za přejezd mostů) až do výše 123,83 €

v základní ceně nižší jak 1.000 €:
má klient nárok na refundaci rakouské dálniční známky + refundaci slovinské dálniční známky až do výše 46 €

+ sleva pro stálé klienty:
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během jedné sezóny, přiznává se mu 3% sleva**.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během dvou sezón, přiznává se mu 4% sleva**.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během tří a více sezón, přiznává se mu 5% sleva**.

 

Při rezervaci ubytování od 1.11.2012 do 31.12.2012*

v základní ceně ubytování vyšší jak 1.000 €:
má klient nárok na refundaci dálničních poplatků na chorvatské dálnici (mimo trajektů a poplatků za přejezd mostů) až do výše 77,83 €

v základní ceně nižší jak 1.000 €:
má klient nárok na refundaci slovinské dálniční známky až do výše 30 €

+ sleva pro stálé klienty:
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během jedné sezóny, přiznává se mu 2% sleva**.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během dvou sezón, přiznává se mu 3% sleva**.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během tří a více sezón, přiznává se mu 4% sleva**.

 

Při rezervaci ubytování od 01.01.2013*

Slevy již pouze pro stálé klienty:

Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během jedné sezóny, přiznává se mu 1% sleva** + refundace rakouské dálniční známky až do výše 16 €.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během dvou sezón, přiznává se mu 2% sleva** + refundace rakouské dálniční známky až do výše 16 €.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během tří a více sezón, přiznává se mu 3% sleva** + refundace slovinské dálniční známky až do výše 30 €.

 

* Podmínky refundace dálničních poplatků a dálničních známek

Klient má nárok na refundaci za splnění těchto podmínek:

1. Minimální délka pobytu 7 nocí (pokud je rezervace na méně jak 7 nocí - nemá klient nárok na žádnou refundaci nákladů).

2. Pokud si klient např. rezervuje dva pobyty v délce 4 nocí v jednom objektu + 4 noci v druhém objektu a termínově na sebe obě rezervace navazují, má nárok na refundaci.

3. Klient musí zaslat originály účtenek nejpozději do 14 dnů po ukončení pobytu na adresu cestovní agentury a zároveň uvést:
jméno a příjmení nositele rezervace v sezóně 2013
termín rezervace
kód rezervované ubytovací jednotky
číslo účtu, na ktrý se má sleva resp. refundace převést

4. Žádosti o refundaci dálničních poplatků a dálničních známek, ke kterým cestovní agentura ve stanovené lhůtě neobdrží originální účtenky, nebudou brány v úvahu.

5. Účtenky musí obsahovat následující údaje: číslo účtenky, datum a čas přejezdu mýtnice, místo vjezdu a výjezdu z dálnice a též kategorii vozidla. Pokud klient využívá ENC systém, musí ve stanovené lhůtě e-mailem zaslat oskenovaný výpis, ze kterého bude patrná uskutečněná transakce a výše uvedené údaje.

6. U dálničních známek postačuje samostatná účtenka, ze které bude patrné, že se jedná o nákup dálniční známky.

7. Každá účtenka může být refundována pouze jednou.

8. Refundace dálničních poplatků se vztahuje pouze na dálniční poplatky za nejkratší relaci dálnice mezi vstupním (místo vjezdu na chorvatskou dálnici) a výstupním bodem (místo výjezdu z chorvatské dálnice).

9. Refundace dálničních poplatků a dálničních známek se v zásadě vztahuje na jeden automobil
pro jednu rezervaci (doporučujeme tedy pro větší skupiny rezervovat každý apartmán zvlášť - naši operátoři vám vypočítají, co pro vás bude výhodnější)

10. Nejvyšší částka dálničních poplatků, kterou je možné refundovat, je 77,83 € (úsek: Lipovac – Vrgorac).

11. Refundace dálničních poplatků se vztahuje na dálniční poplatky uhrazené při příjezdu klienta do rezervovaného ubytování, resp. při odjezdu z něho. Z toho důvodu musí být datumy na účtenkách vázané na datum pobytu v privátním ubytování rezervovaném prostřednictvím www.adriaticonline.cz – datum vystavení účtenky musí být stejný (max. o 1 den dříve) jako datum začátku pobytu v rezervovaném ubytování, resp. stejný (max. o 1 den nejpozději) jako datum konce pobytu. Tato podmínka platí pro dálniční známky.

12. Nejvyšší možná cena refundace rakouské dálniční známky je 16 €, tj. 2 x desetidenní dálniční známka (při pobytu na 7 nocí se proplácí pouze jedna desetidenní známka).

13. Nejvyšší možná cena refundace slovinské dálniční známky je 30 €, tj. 2 x sedmidenní dálniční známka

14. Pokud tyto podmínky splňuje pouze jedna účtenka, klientům mohou být refundované dálniční poplatky a dálniční známky pouze v jednom směru.

15. Kurz pro přepočet je 1 € = 26,- Kč, 1 kuna = 3,40 Kč

16. Základní cena ubytování je cena za pobyt bez ceny pobytové taxy a ceny dodatečných služeb. Pokud má klient nárok na slevu pro stálého klienta nebo je na daný objekt poskytnuta sleva - tak se základní cenou rozumí cena po odečtení všech slev.

17. CA Dagmar Navrátilová se zavazuje vyřídit žádost o refundaci do 40 dnů od doručení originálních dokladů.

** Podmínky slevy pro stálé klienty

Při rezervaci ubytování do 30.10.2012
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během jedné sezóny, přiznává se mu 3% sleva.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během dvou sezón, přiznává se mu 4% sleva.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během tří a více sezón, přiznává se mu 5% sleva.

Při rezervaci ubytování do 31.12.2012
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během jedné sezóny, přiznává se mu 2% sleva.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během dvou sezón, přiznává se mu 3% sleva.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během tří a více sezón, přiznává se mu 4% sleva.

Při rezervaci ubytování od 1.1.2013
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během jedné sezóny, přiznává se mu 1% sleva + refundace rakouské dálniční známky až do výše 16 €.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během dvou sezón, přiznává se mu 2% sleva + refundace rakouské dálniční známky až do výše 16 €.
Pokud klient využil služby CA Dagmar Navrátilová během tří a více sezón, přiznává se mu 3% sleva + refundace slovinské dálniční známky až do výše 30 €.

1. Nárok na slevu pro stálého klienta má pouze klient, který rezervuje pobyt nejméně na 7 nocí.
2. Slevy budou vráceny na účet klienta společně s refundací za používání dálnic - viz podmínky výše.
3. Výše slevy bude označena na výzvě k platbě
4. CA Dagmar Navrátilová se zavazuje vyřídit žádost o refundaci do 40 dnů od doručení originálních dokladů .

 

Apartmány u moře

 

Ubytování s bazénem

 

Robinsonády

 

Domy

 

Luxusní vily

 

Hotely

 

Turistické komplexy