Tel: (+420) 777 911 875 | AdriaticOnline.cz - Chorvatsko 

V jaké lhůtě je třeba uhradit akontaci?

Pro potvrzení rezervace se klient zavazuje ve lhůtě do 24 hodin (neděle a svátky se nepočítají) od vystavení výzvy k platbě uskutečnit platbu za rezervaci a potvrzení o úhradě následně zaslat cestovní agentuře.

Přesné datum, do kterého se cestovní agentura zavazuje poskytnout lhůtu pro potvrzení rezervace (přednostní právo koupě pro klienta), je uveden v každé vystavené výzvě k platbě v rubrice "lhůta splatnosti".

Od momentu, kdy klient odešle požadavek na rezervaci až do vypršení lhůty pro potvrzení rezervace, se rezervované dny stáhnou z nabídky a předkupní právo náleží nositeli rezervace. Během trvání opce rezervace předmětného objektu ze strany jiného klienta ve stejném termínu není možná. Rezervované termíny jsou na stránce označeny žlutou barvou.

Pokud ve lhůtě splatnosti klient provede platbu za rezervaci a potvrzení o úhradě zašle cestovní agentuře , hned po prověření provedené platby bude rezervovaný termín označen na stránce červenou barvou. Tím v následujícím období již nebude možné uskutečnit rezervaci stejné ubytovací jednotky, která by se byť jen částečně překrývala s potvrzeným termínem.

Pokud ve stanovené lhůte cestovní agentura neobdrží potvrzení o provedení platby, chápe to jako odstoupení klienta od zadaného požadavku na rezervaci. Po uplynutí lhůty splatnosti již rezervovaný termín na stránce nebude označen žlutou barvou a bude opět vrácen do prodeje.